top of page

PRIVACY POLICY

Ser

Hoe wij met uw gegevens omgaan

PRIVACY & COOKIEBELEID – EU

Bedankt voor uw bezoek aan onze website ..........;;, de website van Plivio B.V. (KvK nr. ..........). Door gebruik te maken van onze website kan het zijn dat u persoonsgegevens achterlaat. In dit privacy- en cookiebeleid beschrijven we wat we met deze gegevens doen en in welke mate je controle hebt over de gegevens.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we en wanneer?

Wanneer je een Secrid-product koopt in onze webshop, wanneer je je cardprotector registreert of aangeeft dat je graag berichten van ons wilt ontvangen, vragen we je om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn:

 • Uw contactgegevens, waaronder naam, e-mail, telefoonnummer en fysiek adres;

 • Persoonlijke kenmerken zoals geslacht en geboortedatum;

 • Uw betalingsgegevens;

 • Uw creditcardgegevens die wij in geanonimiseerde vorm van onze betalingsdienstaanbieders ontvangen;

 • Uw persoonlijke voorkeuren zoals marketing- en cookiekeuzes.

Er kunnen ook persoonsgegevens worden verzameld wanneer u www.secrid.com gebruikt en deze gegevens kunnen aan ons worden doorgegeven door de technologieplatforms die u de dienst leveren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw internetbrowser of mobiele apparaten bepaalde gegevens met ons delen doordat deze apparaten interageren met www.secrid.com. Meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte over cookies. Deze gegevens omvatten:

 • Device ID's, locatiegegevens, browser, netwerkprovider, besturingssysteem, schermresolutie en de ondersteuning van webtechnologieën in uw browser zoals flash en java;

 • Cookies, IP-adressen, gegevens die uw internetbrowsers en hun versie identificeren, en webbakens en -tags;

 • Als je www.secrid.com op je smartphone bezoekt, ontvangen we ook gegevens over het merk en model van je smartphone, invoermethode (bijvoorbeeld touchscreen) en actief besturingssysteem.

Uw eigen controle

Vaak bieden internetbrowsers of mobiele apparaten aanvullende bronnen waarmee u zelf kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde soorten informatie verzamelt of deelt. Uw mobiele apparaat of internetbrowser kan bijvoorbeeld bronnen bieden die u kunt gebruiken om het gebruik van cookies of het delen van uw locatie te controleren. We raden u aan deze bronnen te gebruiken. Waar nodig vragen wij u om toestemming.

Waarom en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken (verwerken).

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Om de door u gekozen producten en diensten te leveren: wanneer u gebruik maakt van onze webshop op www.secrid.com, gebruiken wij uw gegevens om het door u geselecteerde product te leveren en u een extra garantie te kunnen bieden;

 • Voor de bedrijfsvoering van Secrid: we kunnen de door jou gedeelde gegevens gebruiken als dat nodig is voor onze eigen bedrijfsvoering. Als u bijvoorbeeld een aankoop doet, kunnen wij de gegevens gebruiken voor onze boekhouding;

 • Om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Secrid of anderen te beschermen: we kunnen de gegevens met betrekking tot hoe u de website gebruikt ook gebruiken om fraude, misbruik, illegaal gebruik en schendingen van onze gebruiksvoorwaarden te voorkomen en te identificeren en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van overheidsinstanties en toepasselijke wetgeving;

 • Voor algemeen onderzoek en analytische doeleinden: wij verwerken gegevens over hoe onze bezoekers onze website gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van onze klanten beter te begrijpen. Zo verzamelen we geografische data omdat we willen weten waar in de wereld Secrid populair is. Technische informatie is voor ons handig omdat we onze website continu willen verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de website op elk mogelijk apparaat werkt;

 • Voor andere doeleinden: wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dat geval specifieke informatie verstrekken en indien nodig uw toestemming vragen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op basis van wettelijke grondslagen. De rechtsgrondslagen waarop wij onze verwerking baseren zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze legitieme belangen omvatten het kunnen vervullen van de bovengenoemde doeleinden;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het delen van uw persoonlijke gegevens

Secrid deelt uw persoonsgegevens liever niet met derden. Als dit toch gebeurt, is dat om een specifieke reden. Het betreft dan:

 • Externe dienstverleners die namens Secrid persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld voor de verwerking van creditcard- en betaalgegevens.

 • Andere derde partijen waar dit nodig is om: (i) te voldoen aan verzoeken van overheidsinstanties en gerechtelijke bevelen of om te voldoen aan toepasselijke wetgeving; (ii) illegaal gebruik van onze website te voorkomen, (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) assisteren bij fraudepreventie of onderzoek naar fraude (bijv. imitatie).

De persoonsgegevens die wij in het kader van onze website verzamelen of verwerken, worden opgeslagen in Nederland. Als u zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland bevindt, zullen wij maatregelen nemen om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten. Bij het doorgeven van persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de EER of Zwitserland werken wij uitsluitend samen met bedrijven die gebruik maken van het EU-US Privacy Shield.

Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens

 • Encryptie & Beveiliging: We doen ons best om uw gegevens veilig te verwerken en op te slaan. Om dat te doen, gebruiken we verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder versleutelings- en authenticatiemethoden. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in systemen achter beveiligde netwerken en zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten tot deze systemen.

 • Opslag van uw gegevens: Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij deze gegevens verzamelen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 • Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: U heeft het recht op toegang tot uw gegevens, op gegevensoverdraagbaarheid en op beperking, wijziging of verwijdering van de gegevens indien de gegevens waarover wij beschikken onjuist of onrechtmatig zijn. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens; in het bijzonder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct op u gerichte marketingdoeleinden. In situaties waarin wij uw specifieke toestemming hebben gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming intrekken. U kunt ons bereiken over bovengenoemde situaties door een e-mail te sturen naar ict@secrid.com. Tot slot, als u meent gegronde redenen te hebben, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens betreffende de relevante verwerking van persoonsgegevens door ons.

Koekjes

Als je onze website gebruikt, ontvangt Secrid informatie van je browser en slaat deze informatie op. We gebruiken verschillende methoden, zoals cookies, om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookiecode, cookie-informatie en informatie of uw apparaat is uitgerust met software die toegang geeft tot bepaalde functies; (iii) unieke ID, type apparaat en schermresolutie; (iv) domein, browsertype en taal, (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) informatie over uw interactie met onze site, zoals klikgedrag, aankopen en geselecteerde voorkeuren, (viii) toegangstijden en verwijzende URL's.

Wij gebruiken cookies om te volgen hoe onze klanten www.secrid.com gebruiken en om inzicht te krijgen in de voorkeuren (zoals land- en taalkeuze) van onze klanten. Ons doel hierbij is om onze klanten een betere service te bieden en hun online ervaring te verbeteren. We bewaren de gegevens die we via cookies verkrijgen niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we de gegevens verzamelen, tenzij de wet anders vereist.

Over het algemeen gebruiken we twee categorieën cookies op onze website:

 • Functioneel: Deze cookies zijn noodzakelijk voor de basisfunctionaliteit van www.secrid.com en staan daarom altijd aan. In deze categorie vallen cookies die ervoor zorgen dat het winkelmandje en het afrekenproces mogelijk zijn en die helpen bij beveiligingsproblemen en het naleven van regelgeving;

 • Prestaties: Met behulp van deze cookies kunnen wij de functionaliteit van onze website verbeteren door te monitoren hoe deze wordt gebruikt. In sommige gevallen stellen deze cookies ons in staat om uw aanvraag sneller te verwerken en om de door u gekozen voorkeuren te onthouden. Wij maken gebruik van Google Analytics. U vindt een link naar het privacy-/cookiebeleid van Google Analytics hier.
  U kunt ervoor kiezen om niet gevolgd te worden door Google Analytics. Lees meer over deze optie hier.

Wijzigingen in ons Privacy- & Cookiebeleid

Als we ons privacy- & cookiebeleid herzien, zullen we de wijzigingen op onze website plaatsen. Als er een wettelijke verplichting is om uw toestemming te vragen of u te informeren voordat we de wijzigingen doorvoeren, zullen we dat doen. Dit privacy- & cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 16 januari 2018.

Vragen en feedback

Al uw vragen, opmerkingen en zorgen met betrekking tot dit privacy- en cookiebeleid en onze privacypraktijken zijn welkom. U kunt contact met ons opnemen via de gewone post (Secrid BV, t.a.v. privacy officer, Saturnusstraat 81, 2516 AG Den Haag) of stuur een e-mail naar legaal@secrid.com.

 

bottom of page