top of page

RETURNS

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u het product heeft ontvangen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons schriftelijk of per e-mail via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde Formulier voor Herroeping overeenkomst met Plivio B.V.

Om het recht op herroeping te gebruiken volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen retour die u tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering).

Wij betalen u terug op dezelfde betaalrekening als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft aangegeven; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Formulier voor herroeping overeenkomst met Plivio B.V.

Dit formulier invullen en terugzenden aan het onderstaande postadres als u de overeenkomst wilt herroepen.

- Per post aan: Plivio B.V., ........................................................ 
- Als bijlage per e-mail aan: ...................................................

bottom of page